Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky datových zdrojů a jejich kvality
Metriky datových zdrojů a jejich kvality
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení datových zdrojů představují součást komplexu metrik pro řízení IT a speciální řízení zdrojů.
3. Přehled metrik
 • Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
 • Objem opravných činností a činností při odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202 ),
 • Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ),
 • Počet hodnot neodpovídajících slovníkovým (I204 ),
 • Počet nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205 ),
 • Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ),
 • Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • úloha Správa databází (U702A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ) - pro sledování zodpovědnosti za data.
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).