Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky datových zdrojů a jejich kvality
Metriky datových zdrojů a jejich kvality
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky datových zdrojů:
 • Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
 • Objem opravných činností a činností při odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202 ),
 • Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ),
 • Počet hodnot neodpovídajících slovníkovým (I204 ),
 • Počet nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205 ),
 • Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ),
 • Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ).
2. Využití metrik datových zdrojů ve skupinách úloh:
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • úloha Správa databází (U702A ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ) - pro sledování zodpovědnosti za data.
4. Využití metrik datových zdrojů v aplikacích:
 • Analýzy datových zdrojů (A201A ),
 • Analýzy správy IT (A501A ), speciálně databází.