Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Doba trvání zálohy datového zdroje
Doba trvání zálohy datového zdroje
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I207
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vacek, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-04-23
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Hodiny, případně minuty
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Doba trvání zálohy datového zdroje - např. v rámci plánování provozních "oken" systémů pro analytické aplikace (ETL apod.). Měření času od počátku tvorby zálohy datového zdroje po její vytvoření.
2. Související metriky
  • Bod obnovy dat, Recovery Point Objective (RPO) - popisuje stáří dat, která musíme obnovit v důsledku výpadku. Jedná se množství dat, která jsme ochotni ztratit, protože nejsou v žádné záloze,
  • Čas obnovy dat, Recovery time objective (RTO) - čas, za který je možné obnovit systém po výpadku nebo katastrofě.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog datových zdrojů (D211A ),
  • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
  • Provozní dokumentace (D711A ).
4. Adekvátní dimenze