Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení a správy IT zdrojů
Metriky řízení a správy IT zdrojů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG600
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení a správy IT zdrojů:
 • Počty spravovaných technických prostředků (I601 ),
 • Sledování a řízení spotřeby energií technických prostředků (I602 ). *
2. Využití metrik správy IT zdrojů ve skupinách úloh:
 • Metriky pro řízení a správy zdrojů vycházejí koncepčně ze skupin úloh:
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
  • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
 • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
 • vytvářejí i základ pro skupinu úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik správy IT zdrojů:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).
4. Využití metrik správy IT zdrojů v aplikacích:
 • Analýzy správy IT (A501A ).