Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení a správy IT zdrojů
Metriky řízení a správy IT zdrojů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG600
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů představují součást komplexu metrik pro řízení provozu IT firmy.
3. Přehled metrik
 • Počty spravovaných technických prostředků (I601 ),
 • Sledování a řízení spotřeby energií technických prostředků (I602 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Metriky pro řízení a správy zdrojů vycházejí koncepčně ze skupin úloh:
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
  • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
 • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
 • vytvářejí i základ pro skupinu úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Provozní dokumentace (DSG700 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).