Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Základní metriky IT služeb
Základní metriky IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Základní metriky IT služeb:
 • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ),
 • Objem nákladů na IT služby (I102 ),
 • Počet připravených a realizovaných SLA (I103 ),
 • Počet SLA vyžadujících změny (I104 ),
 • Objem bonusů za IT služby (I105 ),
 • Objem sankcí za IT služby (I106 ),
 • Počet odhalených chyb při testování služby (I107 ).
2. Využití metrik řízení IT služeb ve skupinách úloh:
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení kvality IT služeb (TG105 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení IT služeb:
4. Využití metrik řízení IT služeb v aplikacích:
 • Hodnocení IT služeb (A101A ),
 • Analýzy plnění SLA (A102A ).