Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Základní metriky IT služeb
Základní metriky IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1.
1. Účel metrik
 • Základní metriky IT služeb představují jádro řízení IT na základě definovaných služeb. Účelem je vymezit obsah vybraných metrik a další charakteristiky.
2. Přehled metrik
 • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ),
 • Objem nákladů na IT služby (I102 ),
 • Počet připravených a realizovaných SLA (I103 ),
 • Počet SLA vyžadujících změny (I104 ),
 • Objem bonusů za IT služby (I105 ),
 • Objem sankcí za IT služby (I106 ),
 • Počet odhalených chyb při testování služeb (I107 ).
3. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení kvality IT služeb (TG105 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
4. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
5. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).