Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové dokumenty
Podnikové dokumenty
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ008
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové dokumenty - obsahové vymezení
  • Dimenze zahrnuje všechny obchodní, výrobní, IT a další dokumenty využívané v řízení podniku.
2. Prvky dimenze
  • Celá dimenze i její struktura odpovídá struktuře dokumentů v objektu Dokument v MBI. Hierarchická struktura proto odpovídá i struktuře tohoto objektu, tedy Skupiny dokumentů - Podskupiny dokumentů - Dokumenty.
3. Datové zdroje dimenze
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ).
4. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).