Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení výroby
Metriky řízení výroby
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ60XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení výroby
  • Objem poptávaných zakázek (IQ6001XMN ),
  • Náklady na výrobní zakázku (IQ6002XMN ),
  • Objem rozpracované výroby v Kč, v měrných jednotkách (IQ6003XMN ),
  • Počet výpadků (IQ6004XMN ),
  • Kapacity pracovišť (IQ6005XMN ),
  • Objem spotřeby dílů (IQ6006XMN ),
  • Objem vydaného materiálu (IQ6007XMN ),
  • Objem vykonaných operací (IQ6008XMN ),
  • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ6009XMN).
2. Využití metrik řízení výroby ve skupinách úloh:

3. Dimenze pro analýzy metrik řízení výroby: