Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výrobní kapacita, kapacita pracovišť
Výrobní kapacita, kapacita pracovišť
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6005XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Hod
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Kapacita je schopnost výkonu výrobní jednotky, zejména pracoviště v daném časovém úseku, Obecně se v tomto kontextu používá termín kapacitní jednotka ,
 • Kapacitu lze vyjádřit jak kvalitativními , tak kvantitativními charakteristikami, tedy měrnou jednotkou,
 • Kapacita je určena obdobím , tj. kapacita období je maximální rozsah výkonů, které může jednotka, resp. pracoviště za období podat. Znamená to množství výroby v daném časovém úseku v jednotkách kusů, litrů, metrů, tun apod.,
 • Jedním z klíčových problémů operativního řízení výroby je potom zajištění souladu požadované kapacity pracovišť s jejich disponibilními kapacitami.
 • Kapacita pracoviště, resp. výrobní kapacita – maximální objem produkce, který může výrobní jednotka (dílna, pracoviště) vyrobit za stanovenou dobu.
 • Výrobní kapacitu ovlivňují :
  • fixní výrobní faktory (výrobní zařízení, budovy apod.),
  • variabilní výrobní faktory – práce, materiál, energie..
2. Související metriky
 • Kapacita pracovní síly se vyjadřuje jako možnost jejího využití v čase,
 • Kapacita výrobního zařízení je možný čas jeho práce, resp. využití v hodinách, minutách, který je ovlivněn jeho opravami, údržbou, výpadky, nepřítomností obsluhy (nemoc pracovníka, služební cesta, dodvolená,…),
 • Výkon výrobního zařízení v maximálním počtu vyráběných kusů, výrobní kapacity skupin strojů,
 • Časový fond výrobního zařízení v hodinách, dnech,
 • Kalendářní časový fond = počet dní v roce,
 • Nominální časový fond = Kalendářní časový fond – nepracovní dny,
 • Využitelný, efektivní časový fond = Nominální časový fond – plánované prostoje,
 • Vytížení kapacit pracovišť v %,
 • Výpočty výrobní kapacity ,
 • Využití výrobní kapacity = Skutečný objem výroby / výrobní kapacita, resp. kapacitní objem výroby..
3. Zdroje dat pro metriku
 • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Výrobní střediska (DQ506CXMN ),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN).
4. Adekvátní dimenze