Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výrobní zakázky
Výrobní zakázky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ531XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výrobní zakázky - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje strukturu plánovaných, aktuálně realizovaných, nebo již uskutečněných výrobních zakázek podniku.
 • Členění zakázek do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby a podnikového prostředí. Lze je členit např. podle priority výrobních zakázek, organizačních jednotek podílejících se na zakázce, podle zodpovědnosti za zakázky, podle typu použitých technologií apod..
2. Prvky dimenze
 • Skupina zakázek - např. „zakázky pro tuzemský trh“, „zakázky pro…“, „zakázky nejvyšší priority“ apod.,
 • Výrobní zakázky, tak, jak jsou specifikovány v evidenci výrobních zakázek, nebo v jejich plánu
3. Datové zdroje dimenze
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Podíly plánovaných, realizovaných a hotových zakázek na celkovém počtu zakázek za dané období .
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina zakázek :
  • Číslo (identifikátor) skupiny zakázek,
  • Název skupiny zakázek dle daného členění,
  • Celková charakteristika skupiny zakázek.
 • Úroveň 2: Výrobní zakázka:
  • Číslo (identifikátor) výrobní zakázky,
  • Identifikátor odpovídající skupiny zakázek,
  • Obchodní, nebo technický název výrobní zakázky,
  • Předmět, náplň výrobní zakázky,
  • Čas zahájení realizace,
  • Plánovaný termín ukončení,
  • Objem výrobní zakázky v naturálních jednotkách (kusy, tuny, …),
  • Měna,
  • Finanční objem výrobní zakázky v měně.
  • Materiál a materiálové normy,
  • Technická dokumentace,
  • Technologické postupy,
  • Výrobní střediska.