Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výrobní zakázky
Výrobní zakázky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ531XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výrobní zakázky - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled plánovaných, aktuálně realizovaných, nebo již uskutečněných výrobních zakázek podniku.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze odpovídá vždy specifickým potřebám podniku, např. podle významu výrobních zakázek, podle typu použitých technologií apod.

3. Datové zdroje dimenze