Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby
Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ52XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty OŘV:
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Výkazy zakázek (DQ521AXMN),
 • Vydaná výrobní zakázka (DQ521BXMN ),
 • Deník výroby – Výrobní zakázka (DQ521CXMN ),
 • Komponenty a postup výrobní zakázky (DQ521DXMN ),
 • Zatížení pracovního centra (DQ521EXMN ),
 • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Analýzy zakázek (DQ525AXMN),
 • Analýzy operativního řízení výroby (DQ526AXMN).
2. Vazby dokumentů k úlohám
 • Dokumenty jsou předmětem zpracování zejména skupiny úloh Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Vstupem pro přípravu dokumentů jsou výsledky a dokumenty skupin úloh mimo výrobu, tj. zejména:
 • Následně jsou tyto dokumenty výstupem do dalších výrobních skupin úloh, tedy:
  • Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ),
  • zpětnou vazbu poskytují do skupin úloh Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ) a Technická příprava výroby (TGQ510XMN ).