Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Operativní řízení výroby
Operativní řízení výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ520XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku OŘV. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků
2. Účel a zaměření OŘV
 • Plánovat a zajišťovat výrobní zakázky podle dlouhodobého a střednědobého plánu,
 • Dosahovat efektivního využití výrobních kapacit,
 • Zajišťovat požadovanou kvalitu výroby a finálních výrobků.
3. Přehled úloh
 • Evidence: OŘV: Operativní evidence výroby (UQ521AXMN ) - zpracování evidence plánované a realizované výroby v kusech a spotřeby výrobních zdrojů – ( Evid. ),
 • Transakce: OŘV: Operativní řízení výroby, transakce (UQ522AXMN ) – zpracování požadavku na řízení zakázky a zajištění kapacit, vytvoření zásobníku práce, sestavení měsíčního a týdenního plánu výroby, zajištění změnového řízení zakázek atd. – ( Trans. ),
 • Analýzy: OŘV: Operativní analýzy výroby (UQ524AXMN ) - analýzy výroby, tj. zejména analýzy rozpracované výroby, výpadků atd. – ( Anal. ),
 • Plánování:
  • OŘV: Operativní plánování prodeje (UQ525AXMN ) – ( Pl.prodej ),
  • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525BXMN ) – ( Pl.výroba ),
  • OŘV: Operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ) – ( Pl.nákup ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ),
 • Zásoby ve výrobě (ISGQ61XMN ),
 • Technicko-hospodářské normy (THN) (ISGQ62XMN ),
 • Metriky operativního řízení výroby (ISGQ63XMN ),
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35XMN ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 )
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze řízení strojírenské výroby (DIGQ53XMN ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • imenze skladového hospodářství (DIGQ40 )
6. Role v OŘV
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data podnikového controllingu (DSGQ08 )
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
9. IT v OŘV:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ WMS pro řízení skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se výrobní program podniku" (SQ502XMN ),
 • "Řeší se operativní řízení výroby, OŘV" (SQ521XMN ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.