Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní plánování nákupu
OŘV: Operativní plánování nákupu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ525CXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “OŘV: Operativní plánování nákupu“ – účel:
 • Hlavní účelem operativního plánování nákupu je na základě požadavků výroby (UQ525BXMN ) zajistit nákup potřebných materiálů , sestav, přípravků, případně kooperací,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky OŘV ve scénářích :
  • „Řeší se operativní řízení výroby, OŘV“ (SQ521XMN ),
  • “Řeší se operativní plánování nákupu“ (SQ527XMN ).
2. Dimenzionální prostor pro operativní plánování nákupu:
 • Při řešení operativního plánování nákupu lze vyjít z možných dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům řízení pro plánování zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
3. Funkcionalita operativního plánování nákupu
 • Na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby operativního plánování nákupu vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
3.1. Analýzy ukazatelů pro operativní plánování nákupu dle vybraných dimenzí:
3.2. Operativní plánování prodeje - dílčí funkce
 • Výpočty požadované spotřeby materiálu dle plánu zadávané výroby, THN a stavů zásob na skladech,
 • Výpočty potřeby jednotlivých dodávek s respektováním aktuálního a požadovaného stavu zásob na skladech,
 • Výběr dodavatele a vytvoření objednávek na dodávky s respektování obvyklých nákupních standardů,
 • Vytvoření operativního plánu nákupu.
4. Zdroje dat:
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Dokumenty o probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN).
5. Vztahy operativního plánování nákupu k IT:
 • Speciální plánovací nástroje ,
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) a aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
6. Podmínky úspěšnosti plánování nákupu
 • Kvalitní plán zadávané výroby,
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality plánovacích funkcí v místě a čase, tj. ve výrobních jednotkách,
 • Dokonalé propojení operativního plánování výroby na operativní plánování nákupu,
 • Dosažení požadované flexibility plánovacích funkcí vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů.