Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Technologické postupy
Technologické postupy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ536XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Technologické postupy - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled technologických postupů ve výrobě a jejich základní atributy.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina technologických postupů (podle druhů výrob) - technologické postupy.

3. Datové zdroje dimenze

Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ).