Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Technologické postupy
Technologické postupy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ536XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Technologické postupy - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje přehled technologických postupů ve výrobě a jejich základní atributy.
 • Členění technologických postupů do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby.
2. Prvky dimenze
 • Skupina technologických postupů (podle druhů výrob),
 • Technologické postupy.
3. Datové zdroje dimenze
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ).
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina technologických postupů :
  • Číslo (identifikátor) skupinytechnologických postupů,
  • Název skupiny technologických postupů,
  • Celková technická a výrobní charakteristika skupiny technologických postupů.
 • Úroveň 2: Technologické postupy :
  • Číslo (identifikátor) technologického postupu,
  • Název technologického postupu dle výrobní dokumentace,
  • Detailní informace o jednotlivých výrobních operacích a jejich návaznostech,
  • Používané materiály v postupu,
  • Materiálové normy,
  • Výkonové normy