Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výkresy
Výkresy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ535XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výkresy - obsahové vymezení
 • Dimenze obsahuje přehled všech technických výkresů pro zajištění výroby s odkazy na jejich umístění.
 • Členění výkresů do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby, např. může odpovídat výkresům dle členění výrobků do skupin..
2. Prvky dimenze
 • Skupiny výkresů – např. dle výrobkových skupin, dle technologických postupů apod.
 • Výkresy – dílčí charakteristiky.
3. Datové zdroje dimenze
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN).
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina výkresů :
  • Číslo (identifikátor) skupiny výkresů,
  • Název skupiny výkresů, např. odpovídající skupině výrobků,
 • Úroveň 2: Výkresy :
  • Id. výkresu,
  • Předmět,
  • Id. produktu, k němuž se výkres vztahuje,
  • Detailní charakteristiky výkresu,
  • Id. rozpisky materiálů,
  • Detailní charakteristiky rozpisky, přehled materiálů a jejich charakteristik.