Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výkresy
Výkresy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ535XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výkresy - obsahové vymezení

Dimenze obsahuje přehled všech technických výkresů pro zajištění výroby s odkazy na jejich umístění.

2. Prvky dimenze

Dimenze nemá hierarchii.

3. Datové zdroje dimenze

Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN).