Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se operativní řízení výroby, OŘV
Řeší se operativní řízení výroby, OŘV
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ521XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-11
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Kdy a jak verifikovat aktuální požadavky na výrobu ?
 2. Jak zajistit potřebnou úroveň produktivity výroby?
 3. Jak racionálně připravovat operativní plány výroby – měsíční, týdenní?
 4. Co řešit v souvislosti s přípravou zásobníku práce a co má být jeho obsahem?
 5. Jak realizovat vazby na plánování výrobních zakázek, TPV, sklady, nákup?
 6. Které metriky budou pro analýzy a plánování v rámci OŘV významné, které budou mít charakter KPI?
 7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro OŘV a plánování relevantní?
 8. Podle jakých pravidel a jak racionálně realizovat uvolňování práce a materiálu do výroby ?
 9. Jak efektivně řídit výrobní kooperace ?
 10. Jak zajišťovat komplexní řízení kvality výroby ?
 11. Jak provádět a dokumentovat mezioperační kontroly ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • OŘV: Operativní evidence výroby (UQ521AXMN ),
 • OŘV: Operativní řízení výroby, transakce (UQ522AXMN ),
 • OŘV: Operativní analýzy výroby (UQ524AXMN ),
 • OŘV: Operativní plánování prodeje (UQ525AXMN ),
 • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525BXMN ),
 • OŘV: Operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ).