Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní evidence výroby
OŘV: Operativní evidence výroby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ521AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. OŘV: Operativní evidence výroby - účel:
 • Vytvářet a zajistit průběžnou operativní evidenci o výrobě , a to:
  • evidenci plánované a realizované výroby v kusech,
  • spotřebu normohodin,
  • spotřebu materiálu,
  • sortimentní skladbu výroby apod.
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ521XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby operativního řízení výroby v čase a místě,
  • vysoké úrovně minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat o výrobních zakázkách a výrobních dávkách,
  • požadované úrovně i ntegrace datových bází (zejména s daty skladů, nákupu).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • zajištění provázanosti systémů CAD na ostatní podnikové aplikace, zejména ERP a specializované systémy,
  • pro definování operací na strojích a zařízeních - aplikace work-flow (F508 ), včetně zajištění vazeb na příslušnou technickou a projektovou dokumentaci,
  • využití systému pro správu dokumentů – DMS (F504 ) pro řešení technické a technologické dokumentace.