Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní plánování prodeje
OŘV: Operativní plánování prodeje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ525AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “OŘV: Operativní plánování prodeje“ – účel:
 • Hlavní účelem operativního plánování prodeje je relativně přesné určení požadavků na výrobu vycházející z požadavků zákazníků a marketingových zdrojů a je vstupem pro operativní plánování výroby (UQ525BXMN ) a následně pro operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ),
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky OŘV ve scénářích:
  • „Řeší se operativní řízení výroby, OŘV“ (SQ521XMN ),
  • “Řeší se operativní plánování prodeje v rámci operativního řízení výroby“ (SQ525XMN ).
2. Dimenzionální prostor pro operativní plánování prodeje v rámci OŘV:
 • Při řešení operativního plánování výroby lze vyjít z možných dimenzí, které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům řízení pro plánování zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
3. Funkcionalita operativního plánování prodeje v rámci OŘV
 • Na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby operativního plánování prodeje vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
3.1. Analýzy ukazatelů pro operativní plánování prodeje dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro operativní plánování prodeje:
  • Objem poptávaných zakázek (IQ6001XMN ), Výroba zboží (IQ6010XMN ), Objem výrobní dávky (IQ6011XMN ),
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
  • Dodací lhůta (IQ1010 ),
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Rychlost obratu zásob (IQ4006 ),
  • Náklady na výrobní zakázku (IQ6002XMN ), Kapacity pracovišť (IQ6005XMN ),
  • Objem spotřeby dílů (IQ6006XMN ),
  • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ6009XMN),
  • Technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ),
  • Normy zásob (IQ6022XMN ),
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ),
 • Dimenze pro analýzy operativní prodeje:
3.2. Operativní plánování prodeje - dílčí funkce
 • Získání a vyhodnocení potřebných podkladů ze zákaznických objednávek, podkladů z marketingu, z databází CRM a dalších zdrojů (přímá jednání apod.),
 • Vyhodnocení disponibilních kapacit dle norem a skutečnosti a specifikace dostupných kapacit pro plánovanou výrobu, zásob materiálů, dílů, přípravků,
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti objednávek a dalších požadavků na výrobu,
 • Stanovení úzkých míst a obchodních, technických a organizačních rizik výroby,
 • Stanovení výrobních zakázek a jejich priorit a návrh plánu odváděné výroby.
4. Zdroje dat:
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN).
5. Vztahy operativního plánování výroby k IT:
 • Speciální plánovací nástroje , např. IBM Cognos® TM1® (AQ014B ), Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ),
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) a aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
6. Podmínky úspěšnosti operativního plánování prodeje pro OŘV:
 • Dokonalé propojení operativního plánování prodeje na operativní plánování výroby a operativní plánování nákupu,
 • Kvalitní podklady pro plánování z oblasti marketingu,
 • Kvalitní normativní základna ,
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality plánovacích funkcí v místě a čase, tj. ve výrobních jednotkách,
 • Dosažení požadované flexibility plánovacích funkcí vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů.