Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní plánování prodeje
OŘV: Operativní plánování prodeje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ525AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-11-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “OŘV: Operativní plánování prodeje“ – účel:
 • Hlavní účelem operativního plánování prodeje je relativně přesné určení požadavků na výrobu vycházející z požadavků zákazníků a marketingových zdrojů a je vstupem pro operativní plánování výroby (UQ525BXMN ) a následně pro operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ),
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky OŘV ve scénářích:
  • „Řeší se operativní řízení výroby, OŘV“ (SQ521XMN ),
  • “Řeší se operativní plánování prodeje v rámci operativního řízení výroby“ (SQ525XMN ).
2. Funkcionalita operativního plánování prodeje v rámci OŘV
 • Celkový přehled metrik k řízení výroby je k dispozici na adresách:
 • Přehled metrik souvisejících oblastí řízení je na adrese:
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ).
2.1. Analýzy ukazatelů pro operativní plánování prodeje dle vybraných dimenzí:
2.2. Operativní plánování prodeje - dílčí funkce
 • Získání a vyhodnocení potřebných podkladů ze zákaznických objednávek, podkladů z marketingu, z databází CRM a dalších zdrojů (přímá jednání apod.),
 • Vyhodnocení disponibilních kapacit dle norem a skutečnosti a specifikace dostupných kapacit pro plánovanou výrobu, zásob materiálů, dílů, přípravků,
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti objednávek a dalších požadavků na výrobu,
 • Stanovení úzkých míst a obchodních, technických a organizačních rizik výroby,
 • Stanovení výrobních zakázek a jejich priorit a návrh plánu odváděné výroby.
3. Zdroje dat:
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Dostupnost zásob v čase (DQ503BXMN ),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN).
4. Vztahy operativního plánování výroby k IT:
 • Speciální plánovací nástroje , např. IBM Cognos® TM1® (AQ014B ), Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ),
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) a aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
5. Podmínky úspěšnosti operativního plánování prodeje pro OŘV:
 • Dokonalé propojení operativního plánování prodeje na operativní plánování výroby a operativní plánování nákupu,
 • Kvalitní podklady pro plánování z oblasti marketingu,
 • Kvalitní normativní základna ,
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality plánovacích funkcí v místě a čase, tj. ve výrobních jednotkách,
 • Dosažení požadované flexibility plánovacích funkcí vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů.