Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výroba zboží, produktivita práce
Výroba zboží, produktivita práce
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6010XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Kč, MJ
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Metrika představuje hodnotu všech dohotovených výrobků a polotovarů a hodnotu prací průmyslové povahy, které jsou určeny k prodeji mimo podnik, pro jeho vlastní dlouhodobý finanční majetek a neprůmyslovou (např. bytovou) činnost. Zjišťuje se měsíčně u podniků s více než 100 zaměstnanci, menší podniky sledují jen tržby z vlastních výrobků a služeb. (Synek a další, 2015).
2. Související metriky
  • Tržby z vlastních výrobků a služeb .,
  • Produktivita práce = Výroba zboží / Evidenční počet zaměstnanců,
  • Hrubý obrat – zahrnuje rovněž produkci, která není určená externím zákazníkům, tj. vzájemné dodávky uvnitř podniku.
  • Mezispotřeba = hodnota nakoupených materiálů, energií a služeb spotřebovaných ve výrobě,
  • Přidaná hodnota = Hrubý obrat – Mezispotřeba.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
  • Hlavní kniha, Účetní evidence (DQ041A ),
  • Podniková personální evidence (DQ250A ).
4. Adekvátní dimenze