Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem výrobní dávky
Objem výrobní dávky
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6011XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-11
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
MJ
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Výrobní dávka představuje soubor výrobků (součástí) vyráběných v těsném sledu za sebou s jednorázovým vynaložením nákladů na přípravu a zakončení příslušného výrobního procesu, resp. operace (Synek a další, 2015).
  • Objem výrobní dávky – představuje celkový počet výrobků nebo součástí vyrobených v rámci výrobní dávky tak, jak je vymezena výše.
2. Související metriky
  • Náklady výrobní dávky :
    • náklady na přípravu a zakončení výrobní dávky (seřízení strojů, příprava nebo úklid pracovišť), vzhledem k velikosti dávky fixní,
    • náklady na výrobní operace, náklady na skladování – variabilní vzhledem k velikosti dávky,
  • Minimální výrobní dávka : přípustná mez vzhledem k ekonomicky možnému využití výrobního zařízení,
  • Optimální výrobní dávka : množství výrobků, při kterém je objem nákladů na výrobní dávku nejnižší, výpočetní předpis je na obrázku .
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze