Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nářadí a přípravky
Nářadí a přípravky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ541XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nářadí a přípravky - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled všech používaných nářadí a přípravků (např. vzorů, forem apod.) pro výrobu.
  • Členění nářadí a přípravků do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby a podnikového prostředí..
2. Prvky dimenze
  • Skupina nářadí a přípravků (podle druhů),
  • Jednotlivá nářadí a přípravky.
3. Datové zdroje dimenze
  • Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN).
4. Atributy dimenze

. */Úroveň 1: Skupina nářadí a přípravků: **/Číslo (identifikátor) skupinynářadí a přípravků, **/Název skupiny nářadí a přípravků dle výrobní dokumentace, **/Celková technická charakteristika skupiny nářadí a přípravků.*/ Úroveň 2: Jednotlivá nářadí a přípravky : **/Číslo (identifikátor) nářadí nebo přípravku, **/Název nářadí nebo přípravku, **/Technická specifikace nářadí, resp. přípravku.