Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nářadí a přípravky
Nářadí a přípravky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ541XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nářadí a přípravky - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled všech používaných nářadí a přípravků (např. vzorů, forem apod.) pro výrobu.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina nářadí a přípravků (podle druhů) - jednotlivá nářadí a přípravky.

3. Datové zdroje dimenze

Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN).