Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se operativní plánování prodeje v rámci operativního řízení výroby
Řeší se operativní plánování prodeje v rámci operativního řízení výroby
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ525XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-12-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky
 1. Jaké klíčové funkce a aktivity má zahrnovat operativní plánování prodeje?
 2. Jak nadefinovat reálný sortimentní plán odpovídající požadavkům trhu a možnostem firmy?
 3. Jak získávat kvalitní informace o zákaznících a jejich požadavcích?
 4. Jak efektivně vyhodnocovat výsledky marketingových aktivit (průzkumů apod.) a transformovat je do požadavků na výrobu?
 5. Jak efektivně a rychle vyhodnocovat ekonomickou výhodnost zákaznických objednávek?
 6. Jak rychle posuzovat kapacitní dostupnost výroby vzhledem k zákaznickým objednávkám, včetně požadovaných termínů dodávek?
 7. Jak řešit kapacitní omezení cestou kooperací s externími partnery?
 8. Jak posuzovat specifické legislativní požadavky na plánované dodávky výrobků?
 9. Jak zajistit flexibilitu firmy vzhledem k případným změnám požadavků zákazníků v objemových charakteristikách, sortimentním složení dodávek, termínech dodávek?
 10. Jak zajistit stabilitu výroby při výkyvech poptávky na trhu?
2. Doporučení, praktiky
 • OŘV: Operativní plánování prodeje (UQ525AXMN ).