Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Sortimentní skladba výroby
Sortimentní skladba výroby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ543AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Sortimentní skladba výroby“ - účel dokumentu
  • Evidence sortimentní skladby výroby je databáze nebo její část obsahující informace o sortimentu výrobních zakázek pro analytické a plánovací účely,
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu výroby v sortimentní skladbě v měsíčním a kratším časovém horizontu.
2. Obsah dokumentu
  1. Objem výroby v sortimentní skladbě:
    1. Časový horizont,
    2. Objem výroby plánovaný / skutečný dle sortimentní skladby.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v operativním řízení výroby, OŘV - transakce (UQ522AXMN ).