Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Zásoby ve výrobě
Zásoby ve výrobě
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ61XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení výrobních zásob představují součást komplexu metrik pro řízení výrobních aktivit firmy.
3. Přehled metrik
 • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ6009XMN),
 • Výrobní zásoby - zásoby materiálu a surovin,
 • Zásoby nedokončené výroby,
 • Zásoby hotových výrobků.
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ),
 • Podnikové organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M.

kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941