Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty TPV, technické přípravy výroby
Dokumenty TPV, technické přípravy výroby
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ51XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty TPV:
2. Vazby dokumentů k úlohám
  • Dokumenty jsou předmětem zpracování zejména skupiny úloh Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
  • Hlavní vstupem pro přípravu dokumentů TPV jsou dokumenty Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
  • Dalšími podstatnými vstupy jsou dokumenty skupin úloh:
  • Následně jsou tyto dokumenty výstupem do dalších výrobních skupin úloh, tedy: