Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Plánování a koordinace výrobních zakázek
Plánování a koordinace výrobních zakázek
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ500XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky: detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu Další obrázky
2. Účel a zaměření plánování a koordinace výrobních zakázek
 • Dosahovat efektivního využití výrobních kapacit,
 • Zajistit efektivní koordinaci výrobních zakázek.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN ) - zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách – ( Evid. ),
 • Transakce: Zpracování výrobních zakázek - transakce (UQ502AXMN ) – zpracování požadavku na zakázku, příprava výrobního rozpočtu na základě plánu výroby, sestavení kalkulace jednicových nákladů výrobku, rozpočtování dalších přímých a nepřímých nákladů dle zvolených pravidel alokace nákladů – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ) - vytváření standardních reportů o realizovaných, aktuálně řešených, nebo plánovaných zakázkách – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ) - analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (zákazníků, výrobních útvarů atd.) a jejich časového vývoje – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ) - plánování výrobních zakázek dle dimenzí – ( Plány ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ),
 • Zásoby ve výrobě (ISGQ61XMN ),
 • Technicko-hospodářské normy (THN) (ISGQ62XMN ),
 • Metriky operativního řízení výroby (ISGQ63XMN ),
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35XMN ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 )
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze řízení strojírenské výroby (DIGQ53XMN ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 )
6. Role v plánování a koordinaci výrobních zakázek
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data podnikového controllingu (DSGQ08 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 )
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
9. IT v plánování výroby:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se výrobní program podniku" (SQ502XMN ),
 • "Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek" (SQ501XMN ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.