Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Plánování a koordinace výrobních zakázek
Plánování a koordinace výrobních zakázek
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ500XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření plánování a koordinace výrobních zakázek
 • Dosahovat efektivního využití výrobních kapacit,
 • Zajistit efektivní koordinaci výrobních zakázek,
 • Poskytovat kvalitní analytické a plánovací podklady.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN ) - zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách – ( Evid. ),
 • Transakce: Zpracování výrobních zakázek - transakce (UQ502AXMN ) – zpracování požadavku na zakázku, příprava výrobního rozpočtu na základě plánu výroby, sestavení kalkulace jednicových nákladů výrobku, rozpočtování dalších přímých a nepřímých nákladů dle zvolených pravidel alokace nákladů – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ) - vytváření standardních reportů o realizovaných, aktuálně řešených, nebo plánovaných zakázkách – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ) - analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (zákazníků, výrobních útvarů atd.) a jejich časového vývoje – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ) - plánování výrobních zakázek dle dimenzí – ( Plány ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se výrobní program podniku" (SQ502XMN ),
 • "Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek" (SQ501XMN ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v plánování a koordinaci výrobních zakázek
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek“ (DSGQ50XMN ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení výroby“ (ISGQ60XMN ),
 • Zásoby ve výrobě“ (ISGQ61XMN ),
 • Technicko-hospodářské normy (THN)“ (ISGQ62XMN ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby plánování a koordinace výrobních zakázek na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (UQ504AXMN ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (UQ504AXMN ) představují podklad i pro finanční analýzy (UQ054A ),
 • Řízení výroby :
  • Plánování výrobních zakázek se váže zejména na úlohy TPV (TGQ510XMN ) a operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ) – vstup pro plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ),
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách (UQ501AXMN ) – požadavky z výroby na nákup, resp. Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách (UQ501AXMN ) - požadavky na zajištění standardních skladových transakcí (UQ202A ),
  • Analýzy skladů (UQ204A ) a skladových zásob – jeden z podkladů pro plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním z podkladů pro plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ) z pohledu personálních kapacit a jejich omezení,
 • Řízení IT:
  • specifikace nároků na projekty a aplikace pro řízení výroby – Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.