Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Technicko-hospodářské normy (THN)
Technicko-hospodářské normy (THN)
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ62XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení výroby
2. Využití metrik řízení výroby ve skupinách úloh:

3. Dimenze pro analýzy metrik řízení výroby: