Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se výrobní program podniku
Řeší se výrobní program podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ502XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-12-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky
  1. Jak řešit a řídit inovace výrobního programu?
  2. S jakým časovým horizontem výroby lze počítat u jednotlivých produktů, jak dlouho se budou vyrábět?
  3. Jak nastavovat výrobní program na další období vzhledem k možnostem a kapacitním omezením technické přípravy výroby?
  4. Jakým způsobem přispívá nastavený výrobní program a inovace výroby k posilování konkurenceschopnostifirmy, resp. získávání konkurenčních výhod?
  5. Jaké vlastnosti výrobků ve výrobním programu jsou rozhodující v konkurenci na trhu?
  6. Jak definovat výrobkové portfolio a zajistit jeho průběžnou aktualizaci vzhledem k vývoji na trhu?
  7. Jak řídit podnikový výzkum a vývoj vzhledem k předpokládanému rozvoji výrobního programu?
  8. Jak řešit rozvoj výrobního programu vzhledem k finančnímu řízení podniku, např. úvěrové zatížení, likviditu podniku apod.?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ).