Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu
Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ35XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu:
  • Plánovaná potřeba dodávek materiálu (IQ3051 ),
  • Počet nakupovaných materiálových položek (IQ3052 ),
  • Počet dodavatelů materiálů a metriky zajištění dodávek materiálu (IQ3053 ),
  • Efektivita zajištění dodávek materiálu (IQ3054 ),
  • Kvalita zajištění materiálu, počet reklamací (IQ3055 ).
2. Využití metrik nákupu materiálu ve skupinách úloh:
3. Dimenze pro analýzy metrik nákupu: