Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu
Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ35XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu představují část nákupních metrik určených pouze ve vztahu k zajištění výroby.
3. Přehled metrik
 • Plánovaná potřeba dodávek materiálu (IQ3051 ),
 • Počet nakupovaných materiálových položek (IQ3052 ),
 • Počet dodavatelů materiálů a metriky zajištění dodávek materiálu (IQ3053 ),
 • Efektivita zajištění dodávek materiálu (IQ3054 ),
 • Kvalita zajištění materiálu, počet reklamací (IQ3055 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M.

kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.