Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet dodavatelů materiálů a metriky zajištění dodávek materiálu
Počet dodavatelů materiálů a metriky zajištění dodávek materiálu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ3053
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-11-09
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Počet dodavatelů, Počet materiálových položek, Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet dodavatelů materiálů - sledovaný podle standardní dimenze Dodavatelé (DIQ102 ), případně i podle podílu na objemu spotřeby, nebo podle způsobu přepravy materiálu.
2. Související metriky
 • Počty vlastních pracovníků podílejících se na zajištění materiálu pro výrobu,
 • Objem nákladů na zajištění dodávek materiálu,
 • Podíl nákladů na materiál na celkovém objemu výrobních nákladů,
 • Počet objednávek, smluv s dodavateli materiálu, přijatých dodacích listů, faktur v čase a podle dimenze Podnikové dokumenty (DIQ008 ),
 • Průměrné dosahované nákupní ceny materiálů dle druhů materiálů a dodavatelů,
 • Podíl rámcových smluv s dodavateli materiálu na celkovém počtu smluv na materiál,
 • Podíl zajištění materiálu na základě rámcových smluv s dodavateli v %, tj.:
  • (Objem nákupů na základě rámcových smluv / Celkový objem nákupu materiálu) * 100,
 • Objem objednávek podle jejich hodnoty v zadaných intervalech, např. 0 – 10000 Kč, tj.:
  • (Objem objednávek v daném intervalu / Celkový objem nákupu materiálu) * 100.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Výkazy nákupu (DQ166A).
4. Adekvátní dimenze