Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Stav nákupní objednávky
Stav nákupní objednávky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ316
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Stav nákupní objednávky - obsahové vymezení
 • Dimenze vyjadřuje v jaké fázi (stavu) je nákupní objednávka v průběhu jejího zajištění.
2. Prvky dimenze
 • Dimenze nemá hierarchii a obvykle zahrnuje tyto stavy nákupní objednávky :
  • vystavené,
  • odeslané,
  • realizované,
  • stornované.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Nákupní objednávka (DQ151B ).