Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Materiálové normy
Materiálové normy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ537XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Materiálové normy - obsahové vymezení
 • Dimenze obsahuje přehled materiálových norem , tj. všech materiálů, které vstupují do výroby konkrétního výrobku a výpočtů potřeby materiálu, resp. materiálových náročností a nároků materiálu pro výrobu.
 • Členění technologických postupů do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby. .
2. Prvky dimenze
 • Skupina materiálových norem (např. podle skupin výrobků, nebo výrobků),
 • Materiálové normy.
3. Datové zdroje dimenze
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN )..
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina materiálových norem:
  • Číslo (identifikátor) skupinymateriálových norem,
  • Název skupiny materiálových norem,
  • Celková technická a výrobní charakteristika skupiny materiálových norem.
 • Úroveň 2: Materiálové normy :
  • Číslo (identifikátor) materiálové normy,
  • Název materiálové normy dle výrobní dokumentace,
  • Hodnoty materiálové normy dle jednotlivých materiálů a výrobků.