Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Materiálové normy
Materiálové normy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ537XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Materiálové normy - obsahové vymezení

Dimenze obsahuje přehled materiálových norem, tj. všech materiálů, které vstupují do výroby konkrétního výrobku a výpočtů materiálových náročností a nároků materiálu pro výrobu.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina materiálových norem (podle druhů výrob) - materiálové normy.

3. Datové zdroje dimenze

Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ).