Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Kusovníkové položky
Kusovníkové položky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ534XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Kusovníkové položky - obsahové vymezení
 • Kusovníkové položky slouží k zobrazení kompletní konstrukční stromové struktury finálních výrobků .
 • Na tomto základě je možné provádět optimalizaci požadovaného množství jednotlivých polotovarů a materiálů s respektováním stavu skladů, generování objednávek na požadovaný materiál apod..
2. Prvky dimenze
 • Základní struktura dimenze respektuje typy jednotlivých kusovníků (stromový, souhrnný, inverzní apod.).
3. Datové zdroje dimenze
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ).
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Vyšší úrovně kusovníku, dle jeho typu:
  • Číslo (identifikátor) vyšší úrovně kusovníku (výrobní sestavy,..),
  • Název vyšší úrovně kusovníku dle typu kusovníku,
  • Celková dané úrovně kusovníku.
 • Úroveň 2: Kusovníkové položky :
  • Číslo kusovníkové položky,
  • Číslo nadřízené úrovně v kusovníku,
  • Název položky,
  • Číslo provedení,
  • Číslo technologického postupu,
  • Cena za jednotku,
  • Kalkulační cena,
  • Průměrná pořizovací cena,
  • Obchodní přirážka,
  • Platnost ceny,
  • Hlavní dodavatel/odběratel,
  • Číslo skladu,
  • Zásoba minimální, optimální, okamžitá, předobjednací doba,
  • Číslo změny, index změny, příčina změny,
  • Tvarové číslo,
  • Hmotnost čistá a hrubá,
  • Doba atestu,
  • Kód rozpracovanosti kusovníku,
  • Dávka optimální, minimální,
  • Číslo střediska kmenové,
  • Souběžnost,
  • Procento zmetků,
  • Klasifikace ABC, hodnota ABC.