Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Kusovníkové položky
Kusovníkové položky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ534XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Kusovníkové položky - obsahové vymezení
  • Kusovníkové položky slouží k zobrazení kompletní konstrukční stromové struktury finálních výrobků . Na tomto základě je možné provádět optimalizaci požadovaného množství jednotlivých polotovarů a materiálů s respektováním stavu skladů, generování objednávek na požadovaný materiál apod.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura dimenze respektuje typy jednotlivých kusovníků (stromový, souhrnný, inverzní apod.).
3. Datové zdroje dimenze
  • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ).