Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se operativní plánování nákupu v rámci operativního řízení výroby
Řeší se operativní plánování nákupu v rámci operativního řízení výroby
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ527XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-12-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky
  1. Jaké klíčové funkce a aktivity má zahrnovat operativní plánování nákupu?
  2. Jaké funkce má mít nákupní marketing v rámci OŘV?
  3. Jak zajistit efektivní vazby na operativní plánování výroby, případně i operativní plánování prodeje?
  4. Jak vybrat nejvhodnějšího dodavatele pro požadované materiály, přípravky, kooperace?
  5. Jak snižovat náklady na nákup materiálu a přípravků?
  6. Jak zajistit požadovanou spolehlivost dodávek podle potřeb výroby?
  7. Jak zajistit racionální nákupní dodávky vzhledem ke skladovým zásobám ?
2. Doporučení, praktiky
  • OŘV: Operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ).