Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výrobní dávky
Výrobní dávky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ532XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výrobní dávky - obsahové vymezení
 • Výrobní dávka představuje soubor výrobků (součástí) vyráběných v těsném sledu za sebou s jednorázovým vynaložením nákladů na přípravu a zakončení příslušného výrobního procesu, resp. operace (Synek a další, 2015).
 • Dimenze představuje jednotlivé výrobní dávky vytvářené podle výrobních zakázek pro účely jejich operativního plánování a řízení.
 • Základní členění výrobních dávek může být podle odpovídajících zakázek, podle priority, výrobních úseků apod.
2. Prvky dimenze
 • Skupina výrobních dávek např. podle odpovídajících zakázek,
 • Výrobní dávka – dle výrobní evidence.
3. Datové zdroje dimenze
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Podíly plánovaných, realizovaných a hotových výrobních dávek na celkovém počtu zakázek za dané období,
 • Podíl dávek se nejvyšší prioritou na realizovaných dávkách v daném období .
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina výrobních dávek:
  • Číslo (identifikátor) skupiny výrobních dávek,
  • Název skupiny dávek dle daného členění, např. „Výrobní dávky s nejvyšší prioritou“ apod.
  • Celková charakteristika skupiny výrobních dávek.
 • Úroveň 2: Výrobní dávka:
  • Číslo (identifikátor) výrobní dávky,
  • Identifikátor odpovídající skupiny dávek,
  • Interní název výrobní dávky,
  • Náplň výrobní dávky,
  • Čas zahájení realizace,
  • Plánovaný termín ukončení,
  • Objem výrobní dávky v naturálních jednotkách (kusy, tuny, …),
  • Materiál a materiálové normy,
  • Technická dokumentace,
  • Výkonové normy,
  • Technologické postupy.