Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy zakázek
Analýzy zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ525AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analýzy zakázek“ - účel dokumentu
  • Analýzy v rámci operativního řízení výroby představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací , které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze,
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení výroby na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
  1. Analýzy objemu rozpracované výroby v Kč, v měrných jednotkách,
  2. Analýzy pracovišť, výpadků výroby,
  3. Analýzy spotřeby dílů, materiálů, normohodin.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ).