Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení výnosů a efektů z IT
Metriky řízení výnosů a efektů z IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG420
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení výnosů a efektů z IT
 • Metriky pro řízení výnosů zahrnují přímé i nepřímé finanční výnosy z informatiky a kvantitativně vyjádřené další ekonomické i mimoekonomické efekty .
 • Zahrnují:
  • Výnosy z IT (I421 ),
  • Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ),
  • Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ),
  • Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ),
  • Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ),
  • Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách.(I426 ).
2. Využití metrik výnosů a efektů v úlohách:
 • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ),
 • skupina úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Metriky výnosů a efektů IT se promítají i do plánovacích úloh projektů, tj. do skupin úloh:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik výnosů a efektů:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik výnosů a efektů v aplikacích:
 • Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ).