Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení výnosů a efektů z IT
Metriky řízení výnosů a efektů z IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG420
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky pro řízení výnosů zahrnují přímé i nepřímé finanční výnosy z informatiky a kvantitativně vyjádřené další ekonomické i mimoekonomické efekty .
3. Přehled metrik
 • Výnosy z IT (I421 ),
 • Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ),
 • Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ),
 • Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ),
 • Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ),
 • Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách.(I426 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ),
 • skupina úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Metriky výnosů a efektů IT se promítají i do plánovacích úloh projektů, tj. do skupin úloh:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
 • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ),
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).