Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výnosy z IT
Výnosy z IT
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I421
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Výnosy z IT - představují objem výnosů z IT služeb a produktů, tj. finanční výnosy ze samostatných IT produktů a služeb.
2. Související metriky
  • Podíl přímých výnosů z IT , tj. prodejem prostředků infrastruktury a IT služeb na celkových výnosech podniku v %,
  • Podíl výnosů z IT dosažených bezprostředně IT útvarem na celkových výnosech podniku v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
  • Rozpočet IT (D325A ).
4. Adekvátní dimenze