Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení call center
Metriky řízení call center
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ23
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení call center představují součást komplexu metrik pro řízení obchodních i IT aktivit firmy.
3. Přehled metrik
 • Call centra - časové metriky (IQ2301 ),
 • Call centra - rozvrhy provozu (IQ2302 ),
 • Náklady na volání (IQ2303 ),
 • Úspěšnost call centra (IQ2304 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení marketingu (TGQ350 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Cimler, P.

Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676,