Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na volání
Náklady na volání
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ2303
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na volání - náklady na volání jsou klíčovým ukazatelem výkonu pro většinu operací call centra.
  • Bez ohledu na to, zda jsou sledovány pouze jako náklady na pracovní sílu, nebo jako celkové vynaložené náklady, je cena za volání údaj sloužící k vyhodnocení toho, jak efektivně jsou finanční zdroje firmy využívány a jaká je návratnost investic.
  • Mohou se sledovat pouze mzdové náklady na volání nebo zahrnovat také náklady na telekomunikace, zařízení a další servisní náklady.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence zákazníků (DQ102A),
  • Evidence reklamací zákazníků (DQ108A),
  • Evidence marketingových akcí (DQ352A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ).
3. Adekvátní dimenze