Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky finančních analýz a plánování
Metriky finančních analýz a plánování
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ02
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky finančních analýz a plánování:
 • Ukazatelé trendů (IQ0021 ),
 • Ukazatelé procentního rozboru (IQ0022 ),
 • Ukazatelé cash-flow (IQ0023 ),
 • Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 ),
 • Ukazatelé aktivity (IQ0025 ),
 • Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ),
 • Ukazatelé likvidity (IQ0027 ),
 • Ukazatelé kapitálového trhu (IQ0028 ),
 • Ukazatelé finančních fondů a cash-flow (IQ0029 ).
2. Využití metrik finančních analýz ve skupinách úlohá:
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
3. Dimenze pro analýzy metrikfinančních analýz: