Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé trendů
Ukazatelé trendů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0021
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-26
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Analýza trendů se označuje také jako horizontální analýza (analýza „po řádcích“). Zabývá se porovnáváním změn na sledovaných položkách výkazů. Na základě studia změn a souvisejících vlastností jednotlivých období je možné predikovat vývoj v budoucím období.
  • Výstupy analýzy je možné vyjádřit i ve formě bazických (porovnávají vybraného ukazatele v několika obdobích s hodnotou ukazatele výchozího roku) nebo řetězových (porovnávají hodnoty vybraného ukazatele vždy s ukazatelem roku předchozího) indexů . Díky zejména grafickému zobrazení změn sledovaných položek získáváme ilustrativní nástroj prezentace změn.
  • Horizontální analýza je nejsnadnější a nejčastěji používanou metodou zjišťující hospodářský stav organizace (jeho minulý i budoucí vývoj).
  • Nejčastěji zkoumaným výkazem je výkaz zisku a ztrát a rozvaha organizace.
  • Pro grafické zobrazení výstupů analýzy je vhodné používat sloupcový graf a při delším časovém období je vhodný také spojnicový graf.
2. Výpočetní předpisy
  • Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 ,
  • Procentní změna = (absolutní změna x 100) / ukazatel t-1.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference