Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé finančních fondů a cash-flow
Ukazatelé finančních fondů a cash-flow
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0029
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-26
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Ukazatelé finančních fondů a cash-flow - umožňují vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu (finanční potenciál) podniku, tj. schopnost podniku vytvářet z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky použitelné k financování existenčně důležitých potřeb (zejména k úhradě závazků, výplatě dividend nebo podílů na zisku a k financování investic).
  • K těmto účelům obvykle slouží ČPK (čistý pracovní kapitál) a ukazatele, které jsou konstruovány na jeho základech.
2. Související metriky
  • Nejpoužívanější ukazatele na bázi finančních fondů jsou následující.
2.1. Rentabilita obratu z hlediska čistého pracovního kapitálu
  • Rentabilita obratu z hlediska ČPK = ČPK / roční tržby,
2.2. Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku
  • Podíl ČPK z majetku = ČPK / průměrná aktiva,
2.3. Rentabilita čistého pracovního kapitálu
  • Rentabilita ČPK = zisk / ČPK,
2.4. Doba obratu čistého pracovního kapitálu
  • Doba obratu ČPK = ČPK / denní tržby.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference
  • Mrkvička, J., Kolář, P. - Finanční analýza. - (Praha: ASPI 2006) - ISBN8073572192,
  • Sedláček, J. - Finanční analýza podniku - (Brno: Computer Press 2011) - ISBN9788025133866.