Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákladů na IT
Metriky řízení nákladů na IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení nákladů na IT představují základní součást řízení ekonomiky IT firmy.
3. Přehled metrik
 • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 • Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
 • Náklady na aplikace (I403 ),
 • Náklady na software (I404 ),
 • Náklady na technické prostředky (I405 ),
 • Náklady na činnosti v IT (I406 ),
 • Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech (I407 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Metriky pro analýzy nákladů vycházejí na strategické úrovni z úloh:
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ),
  • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
 • Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení IT ekonomiky, tj. především ke skupině úloh:
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Nákladové metriky se promítají do plánovacích úloh projektů, tj. do skupin:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).