Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákladů na IT
Metriky řízení nákladů na IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení nákladů na IT:
 • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 • Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
 • Náklady na aplikace (I403 ),
 • Náklady na software (I404 ),
 • Náklady na technické prostředky (I405 ),
 • Náklady na činnosti v IT (I406 ),
 • Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech (I407 ).
2. Využití metrik nákladů v úlohách:
 • Metriky pro analýzy nákladů vycházejí na strategické úrovni z úloh:
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ),
  • Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
 • Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení IT ekonomiky, tj. především ke skupině úloh:
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Nákladové metriky se promítají do plánovacích úloh projektů, tj. do skupin:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení nákladů:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).
4. Využití metrik řízení nákladů v aplikacích:
 • Analýzy nákladů na IT (A301A ),
 • Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ).