Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na IT podle útvarů podniku
Náklady na IT podle útvarů podniku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I402
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Náklady na IT podle útvarů podniku představují náklady IT alokované na jednotlivé podnikové útvary. Lze použít alokační schéma podle definované rozpočtové základny.

2. Související metriky
 1. Podíl celkových nákladů na informatiku na celkovém obratu podniku za stanovené období v %.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Podnikové útvary (DIQ003 ),
 • IT služby (DI101 ),
 • IT projekty (DI104 ),
 • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ),
 • Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
 • Účetní období (DIQ053 ).