Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na IT podle útvarů podniku
Náklady na IT podle útvarů podniku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I402
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Náklady na IT podle útvarů podniku - představují náklady IT alokované na jednotlivé podnikové útvary. Lze použít alokační schéma podle definované rozpočtové základny.
2. Související metriky
 • Podíl celkových nákladů na informatiku na celkovém obratu podniku za stanovené období v %.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Podnikové útvary (DIQ003 ),
 • IT služby (DI101 ),
 • IT projekty (DI104 ),
 • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ),
 • Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
 • Účetní období (DIQ053 ).