Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu
Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U010A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE), Krejčí, P. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je řešit spolupráci CIO se CFO na rozpočtu podniku a souvisejícím rozpočtu IT směřující k tomu, aby náklady IT nebyly chápány v lineárním Porterově modelu pouze jako náklady podpůrného procesu, ale jako náklady související s jednotlivými procesy byznysu.
2. Obsah úlohy
 • Klasický hodnotový řetězec podle Portera je příliš lineární. Předpokládá, že dodavatelé obstarají vstup, firma navrhne a vyrobí vše potřebné ještě před tím, než osloví zákazníky prostřednictvím marketingu a prodeje. To však nezachycuje současnou realitu složitějších ekosystémů a potřeb digitálního byznysu, kdy podniky mají porézní hranice s dodavateli, partnery a zákazníky a zapojují je na různých místech a v různých fázích v tvorbě produktů.
 • CIO řídí náklady na IT tím, že :
  • zajišťuje transparentní rozpočet IT a vede komunikaci s byznysem o rozpočtu v termínech byznysu,
  • řídí schválené projekty a systematicky kontroluje přínosy projektu,
  • využívá benchmarking,
 • Optimalizuje náklady na IT podle konkrétní situace podniku:
  • podporuje inovace byznysu, nové nastavení byznys procesů a dojednává s byznysem nákladově vyvážené portfolio služeb IT,
  • v dohodě s byznysem reviduje nastavená SLA tak, aby se náklady na IT mohly snížit, ale přitom byla dodržena minimální avšak ještě akceptovatelná úroveň SLA,
  • identifikuje příležitosti k redukci nákladů uvnitř IT,
  • ve spolupráci s nákupem IT dojednává nákladově co nejúspornější kontrakty s dodavateli avšak s důrazem na zachování kvality objednaných služeb.
3. “Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu“ - klíčové aktivity
 • Definování hlavních pravidel pro sledování a vyhodnocování nákladů na IT -určení sledovaných nákladových položek, hledisek (dimenzí) pro analýzy nákladů, určení zodpovědností za analýzy nákladů a komunikaci výsledků analýzy s vedením podniku,
 • Průběžné vyhodnocování nákladů na IT - vyhodnocování nákladů na IT a jejich optimalizace podle jednotlivých projektů, provozních složek, vztahů s dodavateli,
 • Plánování nákladů na IT a tvorba rozpočtů - plánování nákladů podle nákladových struktur, podle zodpovědnosti (podnikových útvarů), příprava rozpočtů na IT podle podnikové plánovací metodiky.