Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem nákladů na IT podle druhů
Objem nákladů na IT podle druhů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I401
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Objem nákladů na IT podle druhů představují náklady podle nákladových druhů. Ukazují, do jaké míry jsou náklady orientovány na budoucnost, resp. nikoli pouze na provoz stávajících služeb. Ukazatel odpovídá standardnímu vyjádření TCO (Total Cost of Ownership).

2. Související metriky
 1. Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech podle nákladových druhů v %,
 2. Podíl pořizovacích nákladů na IT služby a produkty na celkových nákladech na IT podle služeb, produktů, dodavatelů v %,
 3. Podíl investičních nákladů na upgrade zařízení infrastruktury na celkových nákladech na IT v %,
 4. Podíl provozních nákladů na infrastrukturu a provoz aplikací na celkových nákladech na IT v %,
 5. Rozdíl skutečných nákladů na IT oproti rozpočtu, podle nákladových druhů, služeb, projektů, dodavatelů.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Adekvátní dimenze