Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem nákladů na IT podle druhů
Objem nákladů na IT podle druhů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I401
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Objem nákladů na IT podle druhů - představují náklady podle nákladových druhů. Ukazují, do jaké míry jsou náklady orientovány na budoucnost, resp. nikoli pouze na provoz stávajících služeb.
 • Ukazatel odpovídá standardnímu vyjádření TCO (Total Cost of Ownership) .
2. Související metriky
 • Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech podle nákladových druhů v %,
 • Podíl pořizovacích nákladů na IT služby a produkty na celkových nákladech na IT podle služeb, produktů, dodavatelů v %,
 • Podíl investičních nákladů na upgrade zařízení infrastruktury na celkových nákladech na IT v %,
 • Podíl provozních nákladů na infrastrukturu a provoz aplikací na celkových nákladech na IT v %,
 • Rozdíl skutečných nákladů na IT oproti rozpočtu , podle nákladových druhů, služeb, projektů, dodavatelů.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Adekvátní dimenze