Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Oběžný majetek
Oběžný majetek
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ06
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky oběžného majetku podniku:
 • Oběžný majetek, resp. oběžná aktiva je reprezentován podnikovým majetkem ve věcné i finanční podobě.
 • Věcná forma zahrnuje:
  • Výrobní zásoby - zásoby materiálu a surovin (IQ6011XMN ),
  • Zásoby nedokončené výroby (IQ6012XMN ),
  • Zásoby hotových výrobků (IQ6013XMN ),
  • Zásoby zboží (IQ4001 ),
  • Ceny zásob (IQ0052 )
 • Peněžní forma zahrnuje:
  • Pohledávky (IQ0005 ),
  • Finanční majetek - peníze, stav účtů v bankách, krátkodobé cenné papíry.
2. Využití metrik ve skupinách úloh
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny