Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ceny zásob
Ceny zásob
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0052
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Ceny zásob představují souhrnné ceny zásob , které se mění s kolísání cen na trhu.
 • Oceňují se na základě pořizovacích cen, vlastních náklady, resp. reprodukčních cen.
 • Využívá se několik oceňovacích metod :
  • průměrné ceny – aritmetický průměr pořizovacích cen všech dodávek zboží nebo materiálu, *
 • metoda FIFO (First In – First Out) – dodávka přicházející do skladu jako první, odchází také jako první, *
 • metoda LIFO (Last In – First Out) – dodávka přicházející do skladu jako poslední, odchází jako první (dle daňových předpisů se tato metoda nesmí používat).
2. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ),
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Výkazy nákupu (DQ166A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ).
3. Adekvátní dimenze