Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku
Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ04
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku
  • Podskupina představuje souhrnné přehledy metrik odpovídající:
    • majetkové struktuře podniku (IQ0041 ) – levá strana rozvahy (DQ051B ),
    • kapitálové struktuře podniku (IQ0042 ) - pravá strana rozvahy (DQ051B ).
2. Využití metrik ve skupinách úloh
  • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
  • Controlling (TGQ090 ),
  • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny