Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Kapitál, pasiva podniku
Kapitál, pasiva podniku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0042
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Představuje celkovou hodnotu kapitálu, pasiv podniku dle účetní rozvahy ve struktuře na souhrnném slidu a v dalším přehledu.
2. Kapitálová struktura
 • Vlastní kapitál (ISGQ08 ):
  • Základní kapitál (IQ0081 ),
  • Kapitálové fondy (IQ0082 ),
  • Fondy ze zisku (IQ0083 ),
  • Výsledek hospodaření minulých let (nerozdělený zisk, přiděluje se obvykle rezervním fondům),
  • Výsledek hospodaření běžného roku,
 • Cizí kapitál (ISGQ09 ):
 • Přechodná pasiva :
  • Výdaje příštích období,
  • Výnosy příštích období,
  • Kurzové rozdíly pasivní,
  • Dohadné položky pasivní.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze