Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Majetek, aktiva podniku
Majetek, aktiva podniku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0041
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Představuje celkovou hodnotu majetku, resp. aktiv podniku dle účetní rozvahy ve struktuře na souhrnném slidu a v dalším přehledu.
 • Data se pro tyto účely získávají, jak z úloh finančního řízení, tak i dalších.
2. Struktura majetku
 • Dlouhodobý majetek:
  • Dlouhodobý majetek – hmotný – movitý a nemovitý (ISGQ57 ),
  • Dlouhodobý majetek nehmotný (ISGQ59 ),
  • Dlouhodobý finanční majetek (ISGQ05 ),
 • Oběžný majetek (ISGQ06 ):
  • Oběžný majetek ve věcné formě,
  • Oběžný majetek v peněžní formě,
 • Přechodná aktiva:
  • Náklady příštích období,
  • Příjmy příštích období,
  • Kurzové rozdíly aktivní,
  • Dohadné položky aktivní.
3. Hlavní zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze